Rozgrywki stały na wysokim poziomie sportowym. Mecze były widowiskowe z dużą ilością goli, a publiczność żywiołowo dopingowała.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

  • 1 miejsce OSP Wola Korzeniowa,
  • 2 miejsce OSP Majdów,
  • 3 miejsce OSP Sadek,
  • 4 miejsce OSP Szydłowiec,
  • 5 miejsce OSP Jankowice,
  • 6 miejsce OSP Wysoka.

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Urząd Miejski w Szydłowcu i OSP Wola Korzeniowa, które wręczyli: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Marek Zdziech Kierownik Wydziału Sportu i Turystyki SCK – Zamek, Cezary Wanat Prezes OSP Wola Korzeniowa i Barbara Rogozińska – sołtys Woli Korzeniowej.

Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek czuwał Zenon Adamczyk Komendant M-G Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zespół sędziowski w osobach: Krzysztof Kowalski i Rafał Kilianek.

Na zakończenie turnieju Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński podziękował druhom za piłkarskie emocje oraz wyraził nadzieję, że turniej ten stanie się cykliczną imprezą sportową integrującą środowisko strażackie.

Następny III Turniej Piłkarski OSP Gminy Szydłowiec planowany jest w przyszłym roku, a jego współorganizatorem będzie OSP Majdów.

źródło: http://szydlowiec.pl/