Wczoraj odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej żołnierza niezłomnego Aleksandra Młyńskiego pseudonim Drągal, który przebywał we młynie w Romanowie w dniu 27.XI.1949r w okoliczności pościgu Urzędu Bezpieczeństwa i akcji we wsi Zielonka.

Aleksander Młyński ps. „Drągal” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy partyzantki antykomunistycznej na ziemi radomskiej. Był żołnierzem wileńskiej Armii Krajowej, który po zakończeniu II Wojny Światowej walczył przeciwko sowietyzacji Polski w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). Zginął w wyniku zdrady 25 sierpnia 1950 r. w Kolonii Wawrzyszów pod Wolanowem. Wraz z nim zginęli wówczas Zbigniew Ejnenberg ps. „Powstańczyk” i Zygmunt Chmielewski ps. „Lew”. Tak podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Poniżej udostępniamy krótką wideorelację oraz zdjęcia z wczorajszego wydarzenia.


Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę pod tytułem Dopaść „Drągala”, w której opisane są okoliczności pościgu Urzędu Bezpieczeństwa i akcji we wsi Zielonka.

Żołnierze powojennej, tzw. drugiej konspiracji, mieli być – jak chcieli przedstawiciele komunistycznych władz PRL – skazani na zapomnienie. Propaganda przed 1989 r. ukazywała ich w negatywnym świetle, określając mianem bandytów, i odmawiając prawa do posiadania własnej, innej niż komunistyczna, wizji powojennej Polski. Jednym z tych żołnierzy jest Aleksander Młyński „Drągal”, postać budząca do dziś wśród mieszkańców regionu radomskiego skrajnie różne emocje: dla części opinii publicznej jest bohaterem, inni uważają go za bandytę. Prezentowany wybór różnorodnych dokumentów (choć w znacznej mierze wytworzonych przez aparat represji) ma – w zamierzeniu autora – pozwolić Czytelnikowi na bardziej obiektywne spojrzenie na tę postać i wyrobienie sobie własnego zdania. Pokazuje on w szerszym kontekście wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy życia Aleksandra Młyńskiego, tropionego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, ormowców i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także rozpracowywanego przez agenturę.” Tekst zaczerpnięty z książki pt. Dopaść „Drągala”. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, red. K. Busse, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin–Radom 2012, 383 s., ISBN: 978-83-7629-414-8