Muzeum to zlokalizowane jest przy trasie prowadzącej z Kielc do Krakowa, malowniczo położone w zakolu Czarnej Nidy na ponad 70 hektarach obszaru. Zgromadzone są tam najcenniejsze zabytki XVIII/XIX wiecznego budownictwa drewnianego z różnych subregionów Kielecczyzny, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Uczniowie naszej szkoły z dużym zainteresowaniem oglądali prezentowane ekspozycje. Zwiedzanie zaczęli od części małomiasteczkowej. Obejrzeli gabinet lekarski, którego wyposażenie pochodziło sprzed II wojny światowej, aptekę pełną rozmaitych ziół i różnorodnych szklanych buteleczek oraz dom aptekarza. Weszli do zakładu fotograficznego z okresu międzywojennego z dumnym szyldem Foto Atelier. W kolejnych częściach parku uczniowie obejrzeli urokliwe bielone chaty pokryte strzechą, stodoły, zabudowania gospodarcze. W skansenie nie mogło zabraknąć również wiejskiej szkoły, kuźni, drewnianego kościoła z XVIII wieku i domu organisty. Dużą atrakcją dla dzieci byli stali mieszkańcy skansenu: kozy, owce, kury, gęsi, indyki i konie. Zainteresowaniem cieszyły się także wiatraki, których charakterystyczne sylwetki stanowią wizytówkę i znak rozpoznawczy skansenu w Tokarni. Do jednego z młynów uczniowie mogli wejść, obejrzeć jego wyposażenie w środku, spojrzeć przez położone na wyższej kondygnacji okienko na panoramę okolicy. Dzieci obejrzały też wozownię  pełną wszelkiego rodzaju powozów, bryczek, wozów chłopskich i sań oraz wystawę rzeźby ludowej znajdującą się w starym spichlerzu.

Pogoda dopisała i wszyscy zadowoleni wrócili do Szydłowca.

muzeumwsikieleckiej2