Jako obywatele stanowczo protestujemy przeciwko takim nieprzemyślanym działaniom. Żądamy wycofania się z decyzji o likwidacji naszych Sądów i ponownego przeanalizowania wszystkich aspektów sprawy. W szczególności domagamy się obniżenia kryterium likwidacji Sądów związanego z liczbą etatów sędziowskich z 14 do 10 a w pozostałych przypadkach przeprowadzenia szerokich konsultacji z lokalną społecznością i samorządem.

Z ubolewaniem podkreślamy, że projekt rozporządzenia nie uwzględnia lokalnych uwarunkowań i potrzeb lokalnych społeczności. Nie bierze także pod uwagę charakteru ani efektywności poszczególnych jednostek. W projekcie brakuje podstawowego kryterium, jakim jest liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia.

Dostrzegamy potrzebę zmian w polskim sądownictwie jednak muszą to być zmiany rozsądne. Dzisiejsze, nawet najmniejsze, Sądy Rejonowe działają od pokoleń. Oznacza to, że była kiedyś jakaś przyczyna, dla której właśnie tam powstały. Nie można patrzeć za wszelką cenę na koszty i oszczędności. W pojedynczych wypadkach , gdy rzeczywiście jest to uzasadnione, nie sprzeciwiamy się likwidacji. Zanim jednak zapadnie taka decyzja, należy dobrze wyważyć oszczędności dla budżetu i koszty dla obywateli i samorządów.

Tak postępuje rozumna władza, a za taką uważamy rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Wierzymy, że po gruntownej analizie Minister podzieli nasz punkt widzenia.

Również w Szydłowcu Sąd Rejonowy chce bronić swojej placówki. Zainteresowani proszą mieszkańców Szydłowca o podpisywanie petycji w tej sprawie. Petycje podpisywać można w szydłowieckim sądzie w pokoju nr. 12, a także w innych placówkach państwowych na terenie miasta. Każdy podpis jest na wagę złota, więc zachęcamy mieszkańców Szydłowca do składania swoich podpisów. W petycji zawarte muszą być: Imię i Nazwisko, adres, pesel, no i oczywiście podpis.

Akcja rozbrzmiewa również na facebooku, gdzie pod adresem http://www.facebook.com/BronmySadow można dowiedzieć się wiele więcej na ten temat.