Na konkursie jednostkę reprezentowali Prezes OSP Cezary Wanat i kronikarz Barbara Rogozińska, która z rąk komisji konkursowej otrzymała dyplom z wyróznieniem.