18 sierpnia podpisano trójstronne porozumienie dotyczące włączenia OSP Wysoka do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szydłowieckiego.

Dokumenty podpisali: Komendant Powiatowego PSP bryg. Paweł Sokół, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, oraz prezes i naczelnik OSP Wysoka.

Zadaniami przewidzianymi dla jednostek OSP w KSRG, poza innymi wyzwaniami opisanymi w statucie, są:

  • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie własnej gminy, a w przypadku zadysponowania przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu na terenie powiatu szydłowieckiego.
  • współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP w trakcie prowadzonych przez nie działań, na wyżej wymienionym terenie.
  • współdziałanie ze Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek KSRG.
  • udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez KP PSP Szydłowiec jak również prowadzenie szkoleń, ćwiczeń wewnętrznych w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.
  • przygotowanie niezbędnych informacji i aktualizowanie planów (analiz) oraz informowanie Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu o występujących na terenie gminy zagrożeniach.
  • współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w razie klęski żywiołowej.
  • realizowanie zadań określonych w planie ratowniczym powiatu: m.in. wsparcie działań ratowniczo-gaśniczych JRG Szydłowiec, docelowo po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia, prowadzenie działań specjalistycznych na poziomie podstawowym zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa.

Info. i foto. KPP Straży Pożarnej w Szydłowcu