W wyniku walk powstańczych 3 września 1944 zginął czternastoletni Roman Olędzki. Cztery miesiące później, również w wyniku działań wojennych, śmierć poniósł jego brat Henryk Olędzki.

Burmistrz podziękował Władysławowi Pochylskiemu za pomoc w odnowieniu nagrobka szydłowieckich bohaterów.

 

Natomiast 3 sierpnia swoje obchody rocznicy zorganizowały szydłowieckie struktury Młodzieży Wszechpolskiej. W pikiecie wzięło udział około 20- osób.

Zebrani skandowali hasła patriotyczne, wygłoszony został również referat na temat Powstania Warszawskiego. Po referacie uczestnicy pikiety złożyli znicze pod pomnikiem i odśpiewali Hymn Polski.