1 sierpnia 1944 roku w godzinę „W” wybuchło Powstanie Warszawskie – wystąpienie zbrojne mieszkańców stolicy zorganizowane przez Armię Krajową. Powstanie skierowane było przeciwko Niemcom, ale miało także uniemożliwić przejęcie władzy w kraju przez struktury uzależnione od Związku Sowieckiego. Walki powstańcze trwały 63 dni. Zginęło 10 tys. powstańców. Liczba zabitych wśród ludności cywilnej waha się w granicach 200 tys. osób.

 Organizację okolicznościowej pikiety zapowiada również szydłowieckie koło Młodzieży Wszechpolskiej.