Pochodzi z Wysocka w gminie Szydłowiec, parafianin parafii pw. św. Mikołaja w Wysokiej w dekanacie szydłowieckim i w sobotę 30 maja w radomskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskiej.

Paweł Łęcki bo o nim mowa przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Henryka Tomasika ordynariusza radomskiego, wraz z trzema swoimi kolegami diakonami. Diecezja radomska zyskała tym samym czterech nowych kapłanów.

Świat potrzebuje kapłanów z pogłębioną duchowością. Epidemia koronawirusa przypomniała Kościołowi o jego podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie wiary. Współczesny człowiek wyjdzie poraniony z tej sytuacji i dlatego potrzebny jest kapłan, który da poczucie bezpieczeństwa i pokaże drogę ku Chrystusowi. Dzisiaj modlimy się, aby nasi bracia dobrze wypełnili tę misję” – powiedział bp Henryk Tomasik

Wśród świadków dzisiejszych święceń kapłańskich ks. Pawła Łęckiego można było zauważyć ks. Arkadiusza Bieńka i ks. Andrzeja Madeja, czyli obecnego i poprzedniego proboszcza Parafii św. Mikołaja w Wysokiej oraz ks. Marka Kucharskiego dziekana dekanatu szydłowieckiego, proboszcza Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.

Ks. Paweł Łęcki przed święceniami podczas praktyki duszpasterskiej chorował na koronawirusa Covid-19.

To był błogosławiony czas. Mogłem się łączyć duchowo ze wszystkimi chorymi. Chrystus pokazał, że chorym należy poświęcić czas, nawet kosztem własnego czasu, myśleć i modlić się za nich. To były takie miesięczne rekolekcje, które przygotowały mnie to święceń kapłańskich” – powiedział ks. Łęcki w rozmowie z Radiem Plus.

Na swoje motto ks. Paweł Łęcki wybrał słowa św. Pawła z listu do Galatów: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14)

Jak ksiądz chciałby pracować z młodzieżą, bliski mu jest również charyzmat misyjny.

Po zakończeniu uroczystości święceń kapłańskich ks. Paweł Łęcki udał się do swojej rodzinnej miejscowości czyli do Wysocka, gdzie był bardzo serdecznie witany przez mieszkańców, rodzinę, znajomych i przyjaciół.

W niedzielę 31 maja w kościele w Wysokiej, o godzinie 12.00 ks. Paweł Łęcki odprawi swoją mszę prymicyjną.