Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w uroczystości towarzyszącej podpisaniu kolejnych 11 umów z przedstawicielami 4 samorządów z regionu radomskiego na objęcie w 2022 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”, poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Powiat Szydłowiecki – umowa na kwotę ponad 560 tys. zł, obejmie 5 linii, o długości 104,08 km, w Gminach Szydłowiec, Orońsko, Chlewiska, Jastrząb oraz Mirów Stary.

Info i foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie