W kwietniu 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu uzyskał środki finansowe na realizację Programu „Usługi opiekuńcze 75+”.

MOPS Szydłowiec skorzystał z możliwości i złożył wniosek na Program ”Usługi opiekuńcze 75+”, który ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest finansowe wsparcie gmin w realizacji zadania własnego tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze są formą pomocy dla osób, które z różnych przyczyn (wiek, choroba, niepełnosprawność) nie radzą sobie w codziennym życiu i wymagają w tym zakresie pomocy osób drugich.

Program ten jest elementem polityki senioralnej i odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Gmina Szydłowiec przystąpiła do tego Programu i aplikowała o środki finansowe na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych poprzez skierowanie oferty pomocowej do większej liczby seniorów, a także o zwiększenie ilości godzin usług u osób już z nich korzystających oraz zatrudnienie dodatkowej kadry, która ma realizować usługi opiekuńcze. Aktualnie prowadzone są działania w kierunku pozyskania nowych odbiorców usług i rozszerzenia pomocy dla osób już z nich korzystających.