Dziś w gabinecie burmistrza Szydłowca została podpisana umowa w ramach zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę.”, w ramach dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kwiatowej oraz Dworskiej w Szydłowcu, remont nawierzchni ulicy Dworskiej, przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Sadek, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Korzeniowa, Barak.

Wykonawcą robót została firma F.U.H.P. „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak.

Koszt inwestycji to 9.871.020, 29 zł. Kwota udziału własnego Gminy Szydłowiec to 493.551,01 zł, kwota środków stanowiąca wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 9.377.469,28 zł

Info i foto: UM w Szydłowcu