Prace renowacyjne na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Wschodniej zostały zakończone.

W ramach remontu zdemontowano stare płyty gumowe i wykonano nową, bezpieczną nawierzchnię. Urządzenia zabawowe zostały naprawione i wyposażone zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Na placu zabaw zamontowano również nową karuzelę tarczową.

Końcowy odbiór realizacji zadania przeprowadziła komisja przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, wykonawcy – firmy Comes oraz dyrektora szkoły Arkadiusza Boguckiego. W odbiorze uczestniczyły również przewodnicząca rady miejskiej Jadwiga Kopycka oraz radna Grażyna Rycerska.

Wszystkie prace renowacyjne oraz doposażenie placu zabaw zostały sfinansowane z budżetu gminy Szydłowiec. Całkowity koszt zadania wyniósł 169.276,60 zł. Mieszkańcy gminy Szydłowiec mogą cieszyć się z nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, który ma stanowić miejsce zabawy i rekreacji dla dzieci.

Info: Urząd Miasta w Szydłowcu