Dowódca dywizyjnego 163 Pułku Piechoty, ppłk. Przemysław Nakoniecznikoff – Klukowski przejmuje komendę nad resztą zgrupowania i decyduje się przebić przez szosę, aby dołączyć do głównych sił dywizji. Zażarta walka toczy się przez cały dzień pomiędzy Wolą Korzeniową, Szydłowcem i Barakiem. Niemiecką dywizję wspomaga ciężka artyleria, lotnictwo i posiłki od strony Szydłowca. Niemcy tracą kilka lekkich czołgów, samochody pancerne i ok. 80 żołnierzy. Ppłk. Nakoniecznikoffowi późnym popołudniem udaje się przebić przez szosę. Jego straty to 128 poległych. Ich prochy spoczywają w kwaterze wojskowej szydłowieckiego cmentarza.

Należy im się nasza pamięć

Wieczorem w sobotę 7 września na szydłowieckim cmentarzu oświetlonym pochodniami, przed frontem kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej nadkomisarz Jarosław Kaprzyk odczytał uroczysty apel poległych, wspominając zabitych żołnierzy, ich dowódcę – ppłk. Przemysława Nakoniecznikoffa – Klukowskiego a także wszystkich mieszkańców Szydłowca, którzy stracili życie w czasie wojny. W program apelu wkomponowano wiersze i pieśni, wykonane przez uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Modlitwę za poległych poprowadzili ks. proboszcz Adam Radzimirski i kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. płk. Ryszard Preuss. Przed pomnikiem, ufundowanym poległym żołnierzom przez ich kolegów z Armii Krajowej, złożono przy dźwiękach werbla wiązanki kwiatów. W imieniu mieszkańców miasta i gminy Szydłowiec kwiaty złożyli – przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, wiceprzewodniczący Artur Łyczek, sekretarz gminy Dorota Kubiś, Bolesław Boruszewski i komendant Straży Miejskiej Zbigniew Sobierajski. Trębacze z orkiestry reprezentacyjnej SG odegrali pożegnalny hejnał Wojska Polskiego a kompania reprezentacyjna Straży Granicznej uczciła pamięć poległych trzykrotną salwą honorową. Obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, kombatanci i ich rodziny, młodzież szkolna, a także wielu mieszkańców Szydłowca i okolicznych sołectw; w tym Woli Korzeniowej i Baraku.

W niedzielę 8 września, w rocznicę bitwy, przed Starostwem Powiatowym w Szydłowcu zebrały się poczty sztandarowe, organizacje kombatanckie, instytucje, młodzież szkolna, delegacje samorządowców i goście uroczystości. Z orkiestrą i kompanią reprezentacyjną Straży Granicznej na czele przemaszerowali ulicą Radomską i Rynkiem Wielkim do kościoła parafialnego św. Zygmunta, gdzie mszę świętą za obrońców Ojczyzny z 1939 roku – żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego, którzy walczyli pod Szydłowcem, celebrował ks. prałat Robert Gołębiowski. Zgromadzonych powitał ks. dziekan Adam Radzimirski, a piękne patriotyczne kazanie wygłosił kapelan Straży Granicznej, ks. płk. Ryszard Preuss. Mówił między innymi o roli Matki Bożej w historii Polski i zachęcał do wierności Bogu i temu wszystkiemu, co stanowi o polskości.

Warto zadawać sobie pytanie, co w naszym życiu znaczą słowa Ojczyzna i Niepodległość i do czego nas one zobowiązują – mówił ks. płk. Preuss. Msza była celebrowana z ceremoniałem wojskowym, w asyście sztandaru i kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra SG z Nowego Sącza pod batutą mjr Leszka Mieczkowskiego, która na zakończenie wykonała wiązankę utworów patriotycznych.

Po nabożeństwie zebrani udali się na miejsce bitwy – pod pomnik na leśnym parkingu w miejscowości Barak. Wartę honorową przed pomnikiem „Żołnierzom Września 1939” zaciągnęli funkcjonariusze Straży Granicznej i poczty sztandarowe organizacji i szkół. Odczytano list okolicznościowy od Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. Mariusz Piętka, kierując je w dużej mierze do zgromadzonej młodzieży. Mówił o patriotyzmie, który inaczej przejawiał się w warunkach wojny a inaczej teraz, w warunkach pokoju – pozostając jednak tym samym uczuciem i tą samą postawą – odpowiedzialności za swoją rodzinę, ziemię rodzinną i dobro wspólne. Głos w imieniu organizatorów uroczystości zabrali przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski.

Polegli tutaj służyli Polsce walcząc, my powinniśmy służyć w inny sposób – poprzez rzetelną naukę, pracę, działania na rzecz naszej społeczności i Polski. Również dbając o spuściznę poprzednich pokoleń, a także przez wzajemne zrozumienie i zgodne współdziałanie dla wspólnego dobra – powiedział między innymi Leszek Jakubowski. Głos zabrali także przedstawiciele kombatantów – Edward Małachowski ze Światowego Związku Żołnierzy AK i Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, która przekazała ziemię z miejsc, w których walczyli i ginęli żołnierze KOP, wraz z apelem o wybudowanie na terenie Zespołu Szkół w Szydłowcu „Kopca Chwały KOP-u”. Na uroczystości obecna była także delegacja rodziny poległego pod Barakiem i spoczywającego na szydłowieckim cmentarzu ppor. Józefa Kopytka z Piotrkowa Trybunalskiego.

Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Zofia Liszka wręczyła Burmistrzowi Szydłowca Andrzejowi Jarzyńskiemu Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dziękując burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział, że uważa odznaczenie za wyróżnienie wszystkich szydłowieckich samorządowców, którym leży na sercu podtrzymywanie pamięci o naszej historii.

Przy dźwiękach werbla delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu mieszkańców miasta i gminy Szydłowiec wieńce pod pomnikiem złożyli burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Artur Łyczek, radni Wojciech Winiarski i Krzysztof Gula oraz naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego Justyna Jezierska . W uroczystościach wzięła także udział grupa rekonstrukcyjna Batalionu Tomaszów, w mundurach i z bronią żołnierzy Korpusu Wojsk Ochrony Pogranicza. Uroczyste spotkanie zakończyła „Rota” odegrana przez orkiestrę reprezentacyjną Straży Granicznej. Po zakończeniu na uczestników uroczystości czekała żołnierska grochówka.

Organizatorami szydłowieckich obchodów byli – Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przy udziale Zespołu Szkół im. KOP i Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Patronat honorowy nad obchodami objęli Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Biskup Polowy WP ks. bp Józef Guzdek i Komendant Główny SG gen. bryg. SG Dominik Tracz.

tekst: www.szydlowiec.pl 

PEŁNA GALERIA Z OBCHODÓW ROCZNICOWYCH (kliknij)