Policjant omówił zagadnienia dotyczące przemocy z użyciem mediów, w szczególności Internetu oraz aspekty ochrony wizerunku i dóbr osobistych człowieka. Poruszona została kwestia braku zabezpieczeń kont użytkowników na portalach społecznościowych.

Podczas spotkania zostały omówione zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Mamy nadzieję, że tego typu akcje przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w sieci, przyczynią się do zwiększenia ich ostrożności podczas korzystania z Internetu, a także uświadomią dzieciom, że one także ponoszą odpowiedzialność prawną za czyny karalne popełnione w Internecie.