Mieszkańcy miejscowości Rogów od nr 1 do nr 123, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary oraz Osiny Majorat zostali poproszeni o niekorzystanie z wody z wodociągu publicznego do celów spożywczych. Decyzja ta została podjęta z powodu pogorszenia jakości wody w wodociągu publicznym w miejscowości Mirówek.

Woda z wodociągu w Mirówku nadaje się jedynie do celów gospodarczych, a mieszkańcy wymienionych wyżej miejscowości mogą korzystać z wody butelkowanej, która będzie dostępna u Sołtysów.

Gmina Mirów podała również informację, że miejscowości Bieszków Górny, Bieszków Dolny oraz Rogów od nr 123 do nr 180 są zasilane wodą z wodociągu gminy Jastrząb.

Powodem pogorszenia jakości wody w Mirówku jest przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźników bakteriologicznych, tj. obecności bakterii grupy coli. Zgodnie z informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu z dnia 20 kwietnia 2023 roku, próbki wody z wodociągu publicznego w Mirówku zawierały bakterie coli w ilościach przekraczających normy.

W związku z powyższym woda z wodociągu Mirówek nie nadaje się:

  • do spożycia ani do przygotowywania posiłków,
  • mycia owoców i naczyń kuchennych,
  • kąpieli,
  • mycia zębów
  • czy przemywania otwartych ran.

Może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalety.

Urząd gminy w Mirowie podjął już czynności w celu poprawy jakości wody. O dalszych postępach będziemy informować mieszkańców.

26 kwietnia Urząd gminy w Mirowie poinformował że próbki wody pobrane w dniu 24.04.2023r, z wodociągu publicznego w Mirówku nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia.

Info: Urząd Gminy w Mirowie