Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu w najbliższych dniach przeprowadzą lustracje dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo wychowawczych.

Prowadzone przez policjantów działania mają na celu zadbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w okolicach placówek oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Działania funkcjonariuszy prowadzone będą przez kilka najbliższych dni.

Mundurowi sprawdzą drogi i ulice pod kątem zasadności istniejącego już oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawienia, stanu technicznego oraz widoczności znaków drogowych i  urządzeń  ostrzegawczo – zabezpieczających. Celem lustracji jest ujawnienie nieprawidłowości oznakowania dróg, a także sprawdzenie nawierzchni jezdni.

Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Wnioski z przeprowadzonej lustracji zostaną przekazane właściwym miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia uchybień.

st. sierż. Marlena Skórkiewicz