Głównymi aspektami, którymi zajmowano się podczas działań było zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie przez kierujących i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz stosowanie urządzeń do przewozu dzieci. W działaniach udział wzięło 10 policjantów, którzy skontrolowali 38 pojazdów i ujawnili 21 wykroczeń.

15 z nich dotyczyło niekorzystania z pasów bezpieczeństwa, 14 wykroczeń popełnili kierujący, a 1 wykroczenie popełnione zostało przez pasażera.

sierż. Marlena Skórkiewicz