Po wielu miesiącach starań, po opracowaniu koncepcji i projektu rewitalizacji zalewu gmina Szydłowiec otrzymała dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 7 kwietnia w gabinecie burmistrza, w obecności włodarza, skarbnik gminy oraz przedstawicielki NFOŚiGW, doszło do podpisania dokumentu. 

Burmistrz Artur Ludew o tym fakcie poinformował na swoim facebooku pisząc m.in. – Dziś podpisałem umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”. Wniosek opiewa na kwotę 3 396 496,82zł. z tego dofinansowane zostanie 85% tj. 2 887 022,29zł. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie m. in oczyszczony zbiornik, zrekultywowana zieleń, umocniona linia brzegowa, nasadzenia drzew, pola kwiatowe, alejki z piaskowca, miejsca do wypoczynku z wiatami grillowymi, oświetlenie, pole namiotowe oraz dwa boiska do piłki plażowej.

Szydłowiecki zalew to sztuczny zbiornik wodny retencyjno – rekreacyjny, utworzony w latach 70-tych XX wieku na rzece Korzeniówce. Od lat miejsce to było zaniedbane, zarówno jeżeli chodzi o czystość wody w zbiorniku, jak i całe otoczenie z plażą,roślinością i budynkami włącznie. Z roku na rok teren zalewu w Szydłowcu był w coraz gorszym stanie. 

Mieszkańcy Szydłowca w wielu dyskusjach, w dużej mierze tych internetowych wyrażali potrzebę, a czasami wręcz żądanie, aby zalew w Szydłowcu był naszą wizytówką. 

Obietnicę modernizacji zalewu zawarł w swoim programie wyborczym burmistrz Artur Ludew, wszystko wskazuje na to, że obietnica ta zostanie spełniona. Portal Nasz Szydłowiec w każdym razie trzyma mocno kciuki za powodzenie tej inwestycji! Mieszkańcy Szydłowca zasługują na idealne miejsce do rekreacji. 

Pracę na naszym zbiorniku już ruszyły. W ostatnim czasie spuszczona została woda, odłowiono ryby. Będzie czyszczone dno, poprawiana linia brzegowa i remontowana tama. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy. 

W najbliższym czasie liczymy na spotkanie z burmistrzem Szydłowca w tej sprawie, wtedy będzie mogli przekazać Wam zdeydowanie więcej informacji. 

zalewtonie3