Celem prowadzonych działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zwiększenie świadomości kierujących pojazdami, którzy lekkomyślnie przekraczają przepisy ruchu drogowego, oraz ustawy o transporcie drogowym, zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów typu „BUS” do przewozu osób jak i zredukowanie zagrożeń związanych z ruchem tego rodzaju pojazdów.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przewóz osób w liczbie przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Powyższe działania spowodowały, że policjanci skontrolowali  łącznie 21 busów, ujawnili 7 przekroczeń prędkości, z czego 4 dotyczyły busów. Nałożyli w sumie 10 mandatów karnych w tym 4 na kierujących busami za przekroczenie prędkości.

sierż. Marlena Skórkiewicz