W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, Prokuratury Rejonowej, Ośrodka Zamiejscowego w Szydłowcu, Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu – Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

W trakcie spotkania uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza wraz z nauczycielem przybliżyli termin mediacji, formy oraz zasady rozwiązywania sporów. Przedstawiciele prokuratury, sądu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego wygłosili referaty na temat uregulowań prawnych mediacji jak również podali przykłady wykorzystywania jej na co dzień w codziennej pracy.

Głównym celem spotkania było podjęcie działań, zmierzających do rozpowszechniania i promocji mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów.

mediacie1 

mediacie3

 

sierż. Marlena Skórkiewicz