Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił dziś szczegóły dotyczące „Polskiego Ładu”, programu z którego wsparcie otrzymały samorządy w całej Polsce.

Samorządy szydłowieckie, również otrzymają wsparcie. Każdy z naszych samorządów złożył po trzy wnioski budżetowe do „Polskiego Ładu”. Łącznie do powiatu szydłowieckiego trafi ponad 30 milionów złotych, najwięcej otrzyma gmina Jastrząb, która jako jedyna otrzymała wsparcie na wszystkie trzy złożone wnioski. Poniżej szczegóły, dotyczące projektów, które będą realizowane w ramach „Polskiego Ładu” na terenie powiatu szydłowieckiego:

Gmina Jastrząb – 11 430 000 złotych

  • „Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża, – 5 130 000”
  • „Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrząb zlokalizowanego na działce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. – 2 250 000”
  • „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem – 4 050 000”

Powiat Szydłowiecki – 5 100 000 złotych

  • Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170.

Gmina Szydłowiec – 4 165 000 złotych

  • „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7”

Gmina Chlewiska – 4 750 000 złotych

  • Przebudowa drogi gminnej Budki Aleksandrów

Gmina Mirów – 3 195 000 złotych

  • Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejscowości Mirów Stary – 1 620 000„.
  • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów – 1 575 000

Gmina Orońsko – 2 850 000 złotych

  • Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów 

W ramach Polskiego Ładu nie zostanie zrealizowanych kilka innych planowanych przedsięwzięć np. nie będzie budowy pływalni czy termomodernizacji sali widowiskowej przy ZS im. KOP o co zabiegał Powiat Szydłowiecki czy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu o co wnioskowała gmina Szydłowiec.