Jak poinformował Urząd Miejski w Szydłowcu do 30 października 2020 roku zostaną wykonane prace konserwatorskie przy pomniku Tadeusza Kościuszki.Gmina Szydłowiec pozyskała na to zadanie dotację w kwocie 20 tysięcy złotych z powiatu szydłowieckiego. W minionym tygodniu została podpisana umowa.

Pomnik Tadeusza Kościuszki to najstarszy posąg zachowany w pierwotnym miejscu.

A teraz troszkę historii i tekst, który niegdyś przygotowała Pani Irena Przybyłowska – Hanusz na podstawie: Jacek Wijaczka „Rada Miejska w Szydłowcu w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1923”, „Studia z historii Szydłowca”, Szydłowiec 1995r.:

Inicjatorem budowy pomnika Tadeusza Kościuszki ustawienia go w jakimś godnym miejscu był radny miejski Czesław Antecki. Dnia 24 listopada 1918 roku Rada Miejska na jego wniosek podjęła stosowną uchwałę i powołała komisję, która miała się zająć tą sprawą. Członkowie komisji podjęli działania, które jednak według szydłowieckich radnych przeciągały się i nie były skuteczne.

W końcu zniecierpliwieni, 6 czerwca 1921 roku podjęli uchwałę zobowiązującą Komisję do postawienia pomnika jeszcze w czerwcu 1921r.

W kwietniu 1923r. radny J. Ziółkowski poinformował Radę Miejską, że opóźnienia budowy pomnika są spowodowane brakiem pieniędzy. W związku z tym we wrześniu 1923r. na wniosek Rady, zarząd miasta zobowiązał się do wydatkowania sumy 30 mln. marek na ten cel.

Ostatecznie pomnik ukończono i ustawiono na skwerku w Rynku Wielkim w 1923r. Niestety nie spełnił on oczekiwań projektanta, warszawskiego architekta A. Karczewskiego, który stwierdził, że jego projekt został: „najokropniej wykoszlawiony”.

Szydłowiecki pomnik Tadeusza Kościuszki jest dla Ciebie ważny?

View Results

Loading ... Loading ...