Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie prowadzi prace gazyfikacji na terenie Szydłowca. W ramach współpracy ze spółką PSG, informujemy, że do końca 2023 r. wybudowana zostanie sieć gazowa przy ul. Narutowicza, Sowińskiego, Krótkiej i Górnej.

Biorąc pod uwagę powyższe właściciele posesji zlokalizowanych przy odcinkach budowanej sieci, mają możliwość złożenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawierania umów przyłączeniowych.

Złożenie ww. wniosków w najbliższych dniach pozwoli na ich bezzwłoczne rozpatrzenie i przygotowanie projektów umów przyłączeniowych.

Zawarcie umów przyłączeniowych w najbliższym czasie pozwoli na wybudowanie przyłączy do końca grudnia 2023 r. i umożliwi korzystanie z paliwa gazowego już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Właściciele, którzy zainteresowani są przyłączeniem do sieci gazowej w późniejszym terminie również proszeni są o składanie wniosków z określeniem optymalnego dla siebie terminu.

Nie jest to ostatnia taka inwestycja, dotycząca budowy przyłącza sieci gazowej na terenie naszej gminy, do sieci będą przyłączane kolejne ulice.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu przyłączeniowego po zalogowaniu się na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa lub w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, w szczególności w siedzibie Gazowni w Radomiu zlokalizowanej przy ul. Gazowej 11/13.

www.psgaz.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Info: Urząd Miasta w Szydłowcu