Organizacją wspierającą było także Stowarzyszenie Pryzmat z Gąsaw Rządowych w Gminie Jastrząb, które przeprowadziło zbiórkę publiczną na rzecz niepełnosprawnej Klaudii.

Uczestników Rajdu, którzy przybyli na punkt startowy, tj. polanę przy Dębie Czwartaku w Krogulczy Mokrej (gm. Orońsko), powitał Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko – Sylwester Różycki.

Trasa rajdu licząca 27 km przebiegała przez najciekawsze miejsca Gminy Orońsko, Kowala i Jastrząb. Podczas zaplanowanych odpoczynków w miejscach związanych z Powstaniem Styczniowym (tj. przy pomniku w Kowali oraz w Woli Lipienieckiej Dużej) uczestnicy mogli zapoznać się z historią wydarzeń powstańczych i zregenerować siły do dalszego przejazdu.

Rajd zakończył się nad zalewem w Jastrzębiu, gdzie Gmina Jastrząb, wraz z licznymi sponsorami, zorganizowała biesiadę, podczas której można było skosztować potrawy regionalne oraz miło spędzić popołudnie bawiąc się przy ognisku oraz muzyce zespołu Echo. Na zakończenie rajdu wręczono także upominki – ufundowane przez SOiRGO – dla osób, które internetowo zgłosiły uczestnictwo w rajdzie, a także dla najmłodszego i najstarszego uczestnika przejazdu. Impreza ta została objęta Honorowym Patronatem Starosty Szydłowieckiego i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba uczestników, tj. ponad 120 osób.

Nad bezpiecznym przejazdem osób biorących udział w rajdzie czuwała Policja, a także strażacy z jednostek OSP z Gmin: Orońsko, Kowala i Jastrząb.

rajdszlakiem3

rajdszlakiem1

rajdszlakiem4