25 maja burmistrz Artur Ludew i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Zadaniem gminy będzie pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach porozumienia powstanie punkt konsultacyjny, w którym udzielanie będą informacje o Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

info: UM Szydłowiec