17 września w szydłowieckim zamku odbyła się konferencja regionalna pn. „Zdrowie i rozwój Mazowsza – #EeFEktUE”.

Podczas konferencji omawiano między innymi jakie zmiany zaszły na Mazowszu dzięki funduszom pozyskanym od Unii Europejskiej oraz opowiadano o założeniach nowego planu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Działania w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 samorząd województwa mazowieckiego od Unii Europejskiej otrzymał ponad 2 miliardy euro, które zostały przeznaczone na rozwój i inwestycje w subregionach Mazowsza.

W subregionie radomskim podpisano 458 umów, których łączna wartość wynosi ponad miliard złotych. Wsparcie dla subregionu wyniosło niemalże 640 milionów złotych, które przeznaczone zostały chociażby inwestycje proekologiczne, edukacyjne czy rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wsparcie finansowe z funduszy europejskich dla powiatu szydłowieckiego to ponad 45 milionów złotych, które zostały przeznaczone na pomoc w realizacji 39 projektów. 23 z nich to projekty infrastrukturalne i biznesowe. Przykładowe projekty pokazane na konferencji to:

  • „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza”, którego beneficjentem jest Powiat Szydłowiecki
  • „Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Gąsawach Plebańskich” złożony przez Gminę Jastrząb

Podczas konferencji podkreślano, że wsparcie unijne jest efektem aktywności samorządów, placówek naukowych, przedsiębiorców, ale też przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy aktywnie ubiegają się o dofinansowania.

Plany na lata 2021-2027

Samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 miliardy euro na realizację programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Oprócz tego, region Mazowiecki po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z programu Polska Wschodnia+, którego całkowite wsparcie w wysokości 2,5 miliarda euro będzie do podziału na sześć regionów.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z konferencji, w której dodatkowo zawarta jest rozmowa z wicemarszałkiem województwa Rafałem Rajkowskim: