Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” szuka pracowników na stanowiska na powstającym w Radomiu lotnisku. Praca czeka na specjalistów z różnych branży. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd tych ofert. Warto sprawdzić, może znajdziesz nową pracę. Większość ofert można składać do końca roku, ale z jedną warto się pośpieszyć.   

Manager ds. inwestycji w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom 

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

 • Koordynacja procesu przygotowania i realizacji odbiorów robót budowlanych;
 • Wspomaganie procesów pozyskiwania i opiniowania dokumentacji projektowych (w tym powykonawczych) i innych dokumentów, dla zadań inwestycyjnych wg procedur wewnętrznych Przedsiębiorstwa;
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji i archiwizacja dokumentacji inwestycyjnej;
 • Współpraca z pozostałymi komórkami Przedsiębiorstwa w zakresie formułowania zadań i ich procedowania;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi min. w obszarze decyzji administracyjnych. 

PPL oczekuje:

 • Wykształcenia wyższego o profilu budowlanym;
 • Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • Znajomości przepisów Prawa Budowlanego i przepisów administracyjnych związanych z budownictwem;
 • Znajomości pakietu MS Office, w tym MS Project na poziomie min. dobrym;
 • Umiejętności planowania i podejmowania decyzji, rzetelności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, bardzo dobrej organizacji pracy i planowania i zdolności pracy w zespole.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 17.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży sanitarnej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

 • Zapewnienie sprawności eksploatacyjnej sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz technologicznych z uwzględnieniem wymogów środowiska oraz zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody do obiektów kubaturowych;
 • Utrzymanie stałej sprawności technicznej obiektów, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci cieplnej;
 • Utrzymanie systemów magazynowania i separacji ścieków deszczowych zawierających glikol, powstających w procesie odladzania samolotów;
 • Przeglądy i czyszczenie studni kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i ścieków liniowych oraz sączków odwadniających konstrukcje estakad;
 • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji eksploatowanej infrastruktury.

PPL oczekuje:

 • Wykształcenia wyższego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska;
 • Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • Znajomości pakietu MS Office, mile widziana znajomość AutoCad, MS Project;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym;
 • Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży konstrukcyjno-budowlanej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

 • Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przyporządkowanej infrastruktury;
 • Udział w odbiorach i przejmowaniu do eksploatacji nowych systemów, budynków i obiektów budowlanych w przyporządkowanym obszarze;
 • Wsparcie przy nadzorze technicznym dla kierowników działów nad prowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznego eksploatowanej infrastruktury;
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów i urządzeń.

PPL oczekuje:

 • Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo;
 • Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno-budowlana;
 • Prawo jazdy kat. B; ? Mile widziana znajomość pakietu MS Office, AutoCad i MS Project;
 • Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży drogowej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

 • Utrzymywanie stałej sprawności technicznej dróg startowych oraz dróg kołowania, płyt postojowych samolotów, dróg technicznych i samochodowych w okresie całego roku;
 • Utrzymywanie należytego stanu technicznego oznakowania poziomego i pionowego dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych samolotów i dróg samochodowych;
 • Rekultywacja terenów zielonych w obrębie lotniska oraz odtwarzanie nawierzchni sztucznych i trawiastych po usunięciu awarii;
 • Wykonywanie bieżących przeglądów, usuwanie usterek, czyszczenie i naprawy powierzonej powierzchni i infrastruktury oraz realizacja przeglądów prewencyjnych.

PPL oczekuje:

 • Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo (mosty i drogi);
 • Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność inżynieryjno-drogowa;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność inżynieryjno-mostowa lub konstrukcyjno-budowlana;
 • Prawo jazdy kat. B; ? Mile widziana znajomość pakietu MS Office, AutoCad i MS Project;
 • Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży mechanicznej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

 • Zapewnienie sprawności technicznej i eksploatacyjnej floty pojazdów specjalistycznych, urządzeń pomiarowych współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych oraz wykonywanie napraw urządzeń i podzespołów infrastruktury i systemów lotniskowych;
 • Zapewnianie wykonania napraw, regeneracji i modernizacji elementów, podzespołów i wyposażenia infrastruktury i systemów lotniskowych, maszyn lotniskowych, pojazdów specjalistycznych, oświetlenia lotniczego w zakresie mechanicznym i blacharsko-spawalniczym;
 • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji eksploatowanej infrastruktury;
 • Prowadzenie procedur wykonania prac modernizacyjnych w zakresie mechanicznym.

PPL oczekuje:

 • Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo; 
 • Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno-budowlana;
 • Prawo jazdy kat. B; ? Mile widziana znajomość pakietu MS Office, AutoCad i MS Project;
 • Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.