Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na remoncie już istniejących obiektów sportowych.

Beneficjentami programu jest między innymi powiat szydłowiecki oraz gminy: Szydłowiec, Chlewiska i Orońsko.

Gmina Szydłowiec otrzymała środki na modernizację miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód. Ta Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 287 213 złotych.

Przyznane środki w wysokości 297 850 złotych powiat szydłowiecki przeznaczy na budowie zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Gmina Chlewiska otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 242 535 złotych na zakup i montaż budynku kontenerowego szatni dla UKS Hubal.

Gmina Orońsko skorzysta z przyznanych środków w wysokości 297 488 złotych na modernizację boiska sportowego GKS Oronka Orońsko.

Umowy jeszcze nie zostały podpisane. Jak przeczytać możemy w Biuletynie Informacji Publicznej
Samorządu Województwa Mazowieckiego, każdy z beneficjentów zostanie indywidualnie poinformowany o trybie i terminie podpisania umowy.

Info: Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego