Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał łącznie 31 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Samorządy otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 38,3 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych. Są to dodatkowe środki przyznane dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 22 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 38 389 656,01 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 271 lokalnych połączeń, o łącznej długości 11 380,5 km), z czego:

  • do Powiatu Szydłowieckiego trafi dopłata w wysokości ponad 704 tys. zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 256 km,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”, poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwom.

Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, kościoła i instytucji kultury.

Wykluczenie komunikacyjne to jedno z fundamentalnych barier. Dzięki funduszowi przywracamy mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość sprawnej komunikacji. Środki z funduszu są także niewątpliwym wsparciem dla przewoźników, którzy wielokrotnie zmuszeni byli do zlikwidowania linii i lokalnych połączeń autobusowych

– Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Info i foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie