Urząd Miejski w Szydłowcu poinformował, że zakończyły się prace modernizacyjne w szydłowieckim kinie „Górnik”.

29 kwietnia 2021 miał miejsce oficjalny odbiór prac w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina „Górnik”’

Warto zaznaczyć, że zmodernizowany został cały budynek kina, czyli nie tylko kinowe pomieszczenia, ale także strażnica szydłowieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kino w Szydłowcu to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. Sala jest wielofunkcyjna, dzięki czemu oprócz seansów filmowych można na niej organizować, również spektakle teatralne, konferencje itp.

Mieszkańcy powyżej 30-stki i starsi mają wiele wspomnień z tym miejscem, wielu pamięta jakie dokładnie filmy i w jakich okolicznościach oglądali. Odbywało się w tym miejscu, również wiele innych imprez kulturalnych i koncertów.

Zanim dojdzie do pierwszej projekcji filmu, musi zostać wyłoniony operator kina. Niebawem rozpocznie się procedura koncesyjna.

Zadanie to obejmowało nie tylko kompleksowy remont budynku, ale także zakup nowoczesnego sprzętu kinowego i wyposażenia.

Koszt inwestycji wyniósł 3 788 584, 50 zł, prace zrealizowane zostały przez firmę Adbuild z Kielc.

Gmina Szydłowiec pozyskała na ten cel środki z RPO Województwa Mazowieckiego z funduszy dedykowanych dla programów rewitalizacyjnych.