6 października w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza odbyło się oficjalne otwarcie pracowni fryzjerskiej.

W otwarciu udział brali m.in. przedstawiciele władz powiatu, starosta powiatu szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki oraz wicestarosta Anita Gołosz, a także dyrektor szkoły Maria Michajłow, wicedyrektor Marta Bińkowska i wicedyrektor Monika Mędryk.

Dyrektor szkoły podziękowała władzom powiatu za sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem pracowni fryzjerskiej dla uczniów kształcących się w szkole na nowo uruchomionym kierunku, którym jest Technik Usług Fryzjerskich. Dzięki wsparciu stworzono od podstaw pracownie, która ma pozwolić na naukę zawodu.

Otwarcie pracowni przygotowały nauczycielki fryzjerstwa Anna Podlewska i Kamilla Ludew, a swoje umiejętności fryzjerskie w trakcie jego trwania prezentowały uczennice klasy pierwszej technikum usług fryzjerskich.

Foto. ZS im. KOP