Gościnnie wystąpi OLGA CZARNOTA -śpiew

Adaptacja scenariusza i reżyseria – IRENA PRZYBYŁOWSKA – HANUSZ

Gabriela Zapolska to pseudonim literacki i artystyczny autorki dramatów, nowel, powieści, felietonów, artykułów prasowych i aktorki Marii Gabrieli Korwin – Piotrowskiej. Żyła w latach 1857 – 1921. Urodziła się w Podhajcach na Wołyniu, zmarła we Lwowie i tam została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.

Jej ojciec był zamożnym szlachcicem ziemianinem, matka tancerką. Otrzymała wykształcenie typowe dla panien z „dobrego domu” i młodo została wydana za mąż. Małżeństwo okazało się nieszczęśliwe i po kilku latach zostało unieważnione. Zbuntowana przeciw własnemu środowisku Maria Gabriela zerwała kontakty z rodziną i jako Gabriela Zapolska rozpoczęła działalność literacką i artystyczną. Jej wielką miłością był teatr. Występowała w teatrach Krakowa, Paryża, Lwowa, w teatrzykach objazdowych i ogródkowych. Ze swoim drugim mężem malarzem S. Janowskim stworzyła we Lwowie wędrowny zespół teatralny.

W dziedzinie literatury jest reprezentantką naturalizmu. Bardziej znane powieści jej autorstwa to „Kaśka Kariatyda” i „ O czym się nie mówi”. Najważniejsze dramaty: „Ich czworo”, „Panna Maliczewska” i przede wszystkim wydana w 1907 roku tragifarsa „Moralność pani Dulskiej”. Podobnie, jak w innych utworach, występuje tu krytyka obłudy, fałszu, zakłamania świata mieszczańskiego. Tragizm przeplata się z komizmem. Aniela Dulska, której pierwowzorem była jedna z lwowskich mieszczanek, reprezentuje postawę polegającą na tworzeniu pozorów uczciwości, moralności, przyzwoitości. Od jej nazwiska weszło do języka polskiego pojęcie dulszczyzna, jako określenie drobnomieszczańskiej zakłamanej moralności.