Od 19 października projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”, wyłożony jest do publicznego wglądu. Plan można zobaczyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 2, I piętro. 

Każdy mieszkaniec osiedla powinien zapoznać się z tym projektem, ponieważ już 10 listopada, o godzinie 14.oo w szydłowieckim zamku odbędzie się w tej sprawie dyskusja publiczna władz samorządowych z mieszkańcami.

Jak informowaliśmy blisko dwa tygodnie temu, wielu mieszkańców zwracało się do portalu z zapytaniami i przekazywali plotki jakoby na terenie dawnego boiska pomiędzy blokami na ulicach: Wschodniej i Jachowskiego, miały powstać bloki.

Tego oczywiście jeszcze nie wiadomo, ale warto w tym miejscu poinformować, że wyłożony do wglądu projekt jasno pokazuje, że to miejsce zaplanowano jako „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”, co na projekcie oznaczone jest symbolem „MW”. Śmiało możemy, więc stwierdzić, że planowane są w tym miejscu bloki lub inne budynki wielorodzinne. W redakcji portalu Nasz Szydłowiec pojawił się dziś mieszkaniec jednego z bloków, które bezpośrednio sąsiadują z tym teren, który stwierdził, że kiedy on kupował mieszkanie w swoim bloku (jakieś 2-3 lata temu) teren ten w planie zagospodarowania przestrzennego widniał jako „teren zielony”. Zadał on pytanie czy w takim razie mieszkańcy bloków sąsiadujących z tym terenem będą mogli starać się o odszkodowania? ponieważ według tego człowieka mieszkania (jeżeli w tym miejscu powstaną bloki) stracą na wartości. 

Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale chociażby dlatego warto pojawić się na zapowiadanej wyżej debacie publicznej, by rozwiać swoje wątpliwości.

Ciekawe jest również to, że w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego boiska i bloku na ulicy Wschodniej 64 zaplanowano nie dużych rozmiarów teren zabudowy usług komercyjnych (na planie oznaczony 1UK). Z tego co nam wiadomo teren ten jakiś czas temu został wystawiony do przetargu, ale nie wiemy czy został już sprzedany.

Warto zwrócić również uwagę na jedną rzecz, która rzuca się patrząc na projekt planu zagospodarowania osiedla „Wschód”, znikoma liczba terenów zielonych.

Jeżeli ktoś nie ma czasu pójść i zapoznać się z projektem, poniżej mamy dla Was zdjęcia: