15 lutego w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek odbyła się promocja książki pt. „Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla”. Przybyłych gości powitała autorka książki – Irena Przybyłowska – Hanusz.

Spotkanie promujące najnowszą publikację rozpoczęło się Hejnałem Szydłowca wykonanym przez Jakuba Zyzmana z Miejskiej Orkiestry Dętej. W dalszej części programu wystąpili młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej ZAMCZYSKO – Julia Jaworska, Monika Tyka oraz Paweł Krupa, którzy zaprezentowali fragmenty psalmów Jana Lechonia, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza i Romana Brandstaettera.

Ponadto uroczystość uświetnił męski tercet w składzie: Tomasz Gil, Zbigniew Matla oraz Adrian Dąbek, który wykonał najstarszą polską pieśń religijną „Bogurodzicę”. Część artystyczna zakończyła się występem Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI. Można było usłyszeć utwory patriotyczno-religijne takie jak: polski średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia”, polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” a także „Raz się pytał Krakowiaczek”.

Następnie przybyli goście udali się na poczęstunek, aby w miłej i ciepłej atmosferze porozmawiać oraz zakupić książkę z osobistą dedykacją Ireny Przybyłowskiej – Hanusz.

Wydawca: Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta Króla oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Korekta: Małgorzata Piwowarczyk. Zdjęcia: Henryk Baniak, Przemysław Duda, Jakub Gajewski, Jacek Maciej Hanusz, Anna Lużyńska, Monika Pawłowska – Szymkiewicz, Krzysztof Prześlakowski i Wiesław Wismont. Projekt i skład: Magda Warszawa. Druk: Wydawnictwo IKONA.

Książka opisująca parafię szydłowiecką pod wezwaniem św. Zygmunta Króla spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem oraz ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Z niecierpliwością czekamy na kolejne publikacje związane z historią naszego regionu.