W gminie Jastrząb rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi w Woli Lipienieckiej Dużej.
7 listopada została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża” z firmą Budromost-Starachowice.

Koszt robót budowlanych to: 2 144 581,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zadania w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że termin zakończenia robót ustalono na dzień: 6 maj 2024 roku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża – Rzeczków w m. Wola Lipieniecka Duża o łącznej długości 1 286 m. Przebudowa polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4 cm. Zaplanowane jest również wykonanie zjazdów w miejsce istniejących zjazdów oraz na każdą działkę. Po stronie lewej wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m. Celem uspokojenia ruchu na przedmiotowej drodze gminnej, w sąsiedztwie przedszkola (km 0+186) oraz przejazdu kolejowego (km 1+048) zaprojektowano umieszczenie progów zwalniających wyspowych o nawierzchni asfaltowej (U-16a).

Jak informuje Urząd Gminy w Jastrzębiu, na przedmiotowe zadanie gmina Jastrząb pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 715 664,84 zł.
Dotychczas poniesione koszty to Projekt budowlany wykonany w roku 2020 w kwocie 29 520,00 zł.

Info i foto: Urząd Gminy w Jastzrębiu