Od 19 grudnia trwa akcja „Choinka” prowadzona przez straż leśną w całej Polsce i potrwa do 24 grudnia.

Na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, który obejmuje również lasy w naszym powiecie szydłowieckim, zostanie przeprowadzona akcja, której celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu tzw. „choinek” oraz stroiszu, a także kłusownictwu.

Działania głównie będą prowadzone tam gdzie występuje największe ryzyko kradzieży czyli np. miejsca gdzie występują drzewostany jodłowe. Kontroli ulegną nie tylko tereny leśne, ale również stoiska handlowe oferujące do sprzedaży naturalne choinki i stroiki. Osoba sprzedająca będzie miała obowiązek wykazać legalność ich pochodzenia przedstawiając np. asygnatę czyli dokumenty wydawany przez leśników, lub inny dowód na to, że drzewka i gałęzie zostały pozyskane w uczciwy sposób.

Oprócz tego akcja ma na celu przeciwdziałanie takim sytuacją jak wjazd do lasu pojazdem, niszczenie przyrody czy infrastruktury turystycznej, a także ma uświadomić społeczeństwo, że ogołacanie drzew z gałęzi pogarsza ich kondycję, a czasem prowadzi nawet do ich obumierania.

W zeszłym roku podczas tej samej akcji strażnicy leśni na całym terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przeprowadzili łącznie 188 interwencji. Skontrolowali wiele pojazdów i osób oraz wykryli przypadki kradzieży stroiszu i drewna.