Przy szkole w Mirowie powstaje zatoczka dla autobusów, a w Zbijowie Dużym przebudowana zostanie droga.

W Mirowie powstaje zatoczka dla autobusów szkolnych. Jest to wspólne działanie gminy Mirów oraz powiatu szydłowieckiego.

Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa uczniów korzystających ze zbiorowego transportu. Dotychczas uczniowie wysiadając z autobusu musieli przekraczać drogę powiatową, teraz będą mogli bezpiecznie wysiąść i chodnikiem dotrzeć na teren szkoły.

Koszty realizacji zadania pokrywają obydwa samorządy.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z 11 maja 2021 r. przyznał Gminie Mirów dotację w wysokości 110 tysięcy złotych na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zbijów Duży”. Resztę kosztów inwestycji pokryje samorząd gminny.

Prace mają być wykonane w tym roku.

info: Urząd Gminy Mirów