Celem konkursu jest przedstawienie losów mieszkańców Szydłowca i okolic na tle przemian społecznych, politycznych, kulturowych i obyczajowych zachodzących w najbliższym środowisku, w Polsce i na świecie.

Konkurs jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży. Prace mogą zawierać opis całego życia lub ważnego wydarzenia. Uczestnicy konkursu mogą swe prace przedstawiać w formie wspomnień, dzienników, pamiętników, wywiadu przeprowadzonego z inną osobą itp.

Warunkiem udziału jest złożenie prac w sekretariacie SCKiS – Zamek do dn. 31 sierpnia 2012 r. Objętość prac dowolna. Pożądane zapisy komputerowe, drukowane, dopuszczalny jest również czytelny rękopis. Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e – mail, wiek, zawód – uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły /wszystkie informacje do wiadomości organizatora/. Uczestnicy konkursu mogą sobie zastrzec anonimowość.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów oraz opublikowane przez Patronów Medialnych konkursu. W późniejszym czasie, w miarę możliwości wydane w formie książki. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczystość wręczenia nagród nastąpi w listopadzie 2012 r.

Pełny regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.sckzamek.pl