Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej jednym z gości był Paweł Sokół, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Komendant pojawił się, aby poinformować radnych i sołtysów o ogromnej liczbie pożarów w naszym regionie, które miały miejsce od początku 2019 roku.

Swoje wystąpienie i przedstawiane szczegóły Paweł Sokół oparł na porównaniu analogicznego okresu czyli od 1 stycznia do 13 marca w 201 roku i 2019 roku. Liczby są przerażające….

Kiedy w 2018 roku w podanym wyżej okresie na terenie powiatu szydłowieckiego strażacy gasili 40 pożarów, to w 2019 roku gasili ich w tym okresie, aż 298…! W 2018 „tylko” 15 z nich to były pożary traw i nieużytków oraz lasów, w 2019 to aż 268 takich pożarów…!

Koszty paliwa, które musiała zużyć szydłowiecka straż pożarna wzrosły dwukrotnie z 4 336, 14 zł do 8 349, 92 zł! Ochotnicze Straże Pożarne mogły wydać nawet 30 tysięcy złotych!

Od początku 2019 roku w pożarach na terenie powiatu szydłowieckiego udział wzięło 146 zastępów państwowej straży pożarnej i 469 zastępów ochotniczej straży pożarnej.

Komendant Sokół wrócił w swoim wystąpieniu do bardzo niebezpiecznego dnia na terenie powiatu szydłowieckiego, który zdarzył się  marca w „Dzień Kobiet”. To wtedy strażacy wyjechali do 21 zdarzeń i był moment kiedy w strażnicy nie było ani jednego ratownika, wszyscy w terenie! Prace strażakom utrudniał wówczas bardzo silny wiatr i jednoczesność zdarzeń, w jednym momencie paliły się trawy przy ulicy Sowińskiego i np. w Marywilu czy w innych miejscach. Tego dnia ostatnia jednostka do bazy zjechała przed godziną 23, ale co z tego skoro około 5 rano znów trzeba było jechać do pożaru.

Paweł Sokół szczególną uwagę zwracał na ogromne zagrożenie jakie na naszym terenie niosły pożary w ostatnim czasie. W wielu przypadkach (szczególnie 8 marca) pożary zagrażały domom i co za tym idzie zdrowiu i życiu mieszkańców. Na szczęście strażakom udało się uratować domostwa i mieszkańców, spłonęło kilka budynków gospodarczych, obór, czy stodół.

8 marca strażacy ponad cztery godziny gasili pożar przy ulicy Sowińskiego, ponad 6 godzin w Stefankowie, ponad 4 godziny przy ulicy Piaskowej, ponad cztery godziny w Cukrówce, ponad 4 godziny w Marywilu.

Na szczęście do tej pory nikt nie zginął…

Ilość zdarzeń do dnia 13.03.2019 r. + porównanie analogicznego okresu z roku 2018:

Pożary 2019 – 298                                                         Pożary 2018 – 40
Miejscowe Zagrożenia 2019 – 34                               Miejscowe Zagrożenia 2018 – 28
Alarmy Fałszywe 2019 – 15                                          Alarmy Fałszywe 2018 – 11
RAZEM 2019 – 347                                                       RAZEM 2018 – 79

Ilość zdarzeń związanych z pożarami traw i nieużytków rolnych oraz lasów do dnia 13.03.2019 r. + porównanie analogicznego okresu z roku 2018:

Pożary traw i nieużytków 2019 – 268                         Pożary traw i nieużytków 2018 – 15
Pożary lasów 2019 – 10                                                 Pożary lasów 2018 – 0

Koszty paliwa w Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku:
Koszty paliwa do końca lutego 2018 r. – 4 336,14 zł.
Koszty paliwa do końca lutego 2019 r. – 8 349,92 zł.

Udział sił i środków w likwidacji pożarów traw i nieużytków w 2019 roku:
udział zastępów i ratowników PSP – 146 zastępów; 451 ratowników;
udział zastępów i ratowników OSP – 469 zastępów; 2 546 ratowników.

Poniżej całość wystąpienia komendanta Pawła Sokoła od 7:30 do 30:30