Każdy posiadacz psa jest zobowiązany do szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Obowiązek ten wynika z art. 56 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Obowiązek szczepienia psów należy wykonać w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Niedopełnienie powyższego obowiązku zostało przez ustawodawcę w art. 85 ust 1a w/w ustawy zakwalifikowane jako wykroczenie i może za nie zostać nałożony mandat karny przez odpowiednie służby.

W związku z występowaniem ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, Ministerstwo Rolnictwa oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji w odniesieniu do hodowli trzody chlewnej.
ASF nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw prowadzących hodowlę świń.

Zasady jakie należy przestrzegać obrazuje poniższa ulotka.

info: UM Szydłowiec