20 maja gmina Mirów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program, w ramach którego przyznawane jest dofinansowanie na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mirowie oraz wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Pracownik urzędu gminy udzieli również pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Mirów informuje, że punkt konsultacyjny będzie czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00 ( pokój nr 17) lub kontakt telefoniczny – 48 628 38 89.

info: Gmina Mirów