Pierwszą podjętą uchwałą było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023. Następnie na mównicy pojawiła się Maria Michalska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która opowiedziała zebranym o młodej mieszkance Szydłowca, która potrzebuje. Apelowała o wsparcie finansowe. Bardziej szczegółowo ten temat postaramy się przedstawić niebawem. 

Miłym akcentem było wręczenie podziękowań z okazji 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiciele szydłowieckiego sztabu WOŚP – Agnieszka Sobutka – Klepaczewska i Marcin Banaszczyk wręczyli podziękowania burmistrzowi Szydłowca, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz radnym: Agnieszce Ślizak, Arkadiuszowi Sokołowskiemu, Pawłowi Blochowi, Maciejowi Kapturskiemu, Markowi Plewie oraz Pawłowi Surdemu. Podziękowania dotyczyły wsparcia kwestii organizacyjnych szydłowieckiego finału. 

Szydłowieccy rajcy nie zgodzili się podczas podjęcia uchwały w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia 50% oraz odroczenia terminu zapłaty kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny w kwocie 12207,00 zł. Chodziło tutaj o wspólnotę mieszkaniową Jachowskiego 14. Wszystkie komisje stałe wypracowały swoje wnioski do tej uchwały, jednak żaden z nich nie uzyskał większości głosów. Każde głosowanie kończyło się wynikiem 6:6, więc projekt uchwały skierowano do dalszych prac w komisjach. 

Sporą dyskusję wywołało natomiast podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sadku. Na sesji pojawiła się Anna Wilkiewicz właścicielka szydłowieckiej Pracowni Muzycznej „PIANO”, wyrażając w swoim wystąpieniu szereg wątpliwości jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne tejże szkoły. Do dyskusji włączyli się m.in przewodniczący Marek Koniarczyk, burmistrz Artur Ludew, radna Dorota Jakubczyk i inni. 

Szczegóły tej dyskusji możecie sprawdzić w naszym materiale VIDEO (kliknij)

Oprócz wyżej wymienionych uchwał radni pracowali jeszcze nad sprawami zawartymi w zapowiedzi TUTAJ