Podczas ostatniego posiedzenia radnych miejskich 23 listopada, oprócz sporów dotyczących Indiańskiej Drogi „Sat-Okha” przebiegającej przez szydłowiecki odcinek drogi S7, rajcy pochylili się również nad gminnymi podatkami. 

Najwięcej dyskusji wywołał temat tzw. podatku rolnego. Burmistrz Szydłowca i radni skupieni wokół burmistrza proponowali, aby zachować dotychczasową stawkę 44 złotych za 100 kilogramów zboża. Radni opozycji proponowali, aby obniżyć tę stawkę o 2 złote, argumentując to ciężką sytuacją rolników w gminie.

Ostatecznie za obniżeniem podatku było 5 radnych, 9 zagłosowało za pozostawieniem stawki 44 złotych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Burmistrz Ludew stwierdził, że szydłowieckie podatki są na akceptowalnym poziomie. Dodał również, że w tej kadencji praktycznie nie były podnoszone.

Poniżej przedstawiamy uchwały przyjęte przez szydłowieckich radnych:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Szydłowiec

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej