Uroczystość rozdania nagród odbyła się w sobotę 17 października 2015 roku w Cafe Art w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Na konkurs wpłynęło 31 prac w dwóch kategoriach wiekowych, tj. do 18 lat i powyżej 18 lat.

W kategorii do lat 18 nagrody zdobyli: I miejsce – Weronika Kierasińska, II miejsce – Adam Łyczak, III – miejsce – Nikola Ciepiela.

Natomiast w kategorii powyżej 18 lat nagrody zdobyli: I miejsce – Katarzyna Rokita, II miejsce – Cezary Wanko, III miejsce – Beata Prokop-Gos.

Nagrody wręczali dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Eulalia Domanowska oraz wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko – Jarosław Molenda, a sponsorami cennych nagród byli przedsiębiorcy z terenu Gminy Orońsko. Każdy z uczestników konkursu otrzymał też pamiątkowy dyplom. Następnie przy słodkim poczęstunku dyskutowano o tajnikach fotografii, omawiano nagrodzone prace, a ich autorzy podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie fotografowania.

Podjęto także decyzję o rozpropagowaniu następnej edycji konkursu na obszarze przynajmniej województwa mazowieckiego, co przyczyniłoby się do zwiększenia promocji Orońska i regionu. Pozytywne opinie uczestników zachęcają do organizacji V edycji konkursu.

Stąd też już dzisiaj Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zaprasza do udziału w przyszłorocznym konkursie fotograficznym z cyklu „Regionalne Fascynacje”.