Rok szkolny 2019/2020 przywita uczniów szkoły podstawowej specjalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu nowymi pracowniami. Trwają prace budowlane adaptujące budynek starej powozowni na cele dydaktyczne.

Zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony m.in. w system fotowoltaiczny. Tym samym, będzie to już trzecia placówka edukacyjna prowadzona przez Powiat Szydłowiecki (po Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu), która zyska miano „szkoły z zieloną energią”.

To przykład kolejnych działań, które wprowadzają strategię gospodarki niskoemisyjnej z elementami odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Szydłowiecki – informuje wicestarosta Anita Gołosz. – Podobne rozwiązania zostały wcześniej zastosowane w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach, a aktualnie będą rozwijane w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w budynku przy ul. Kościuszki 170.