Samorząd Województwa Mazowieckiego 6 lipca br. opublikował listę beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Wśród gmin i powiatów, do których kierowana jest pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących, jest Powiat Szydłowiecki – wnioskodawca zadania pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu”. Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 250 000 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego to blisko 187 000 zł.

Na etapie przygotowania wniosku Powiat Szydłowiecki korzystał z merytorycznego wsparcia wicemarszałka województwa Rafała Rajkowskiego. To kolejna inwestycja w Powiecie Szydłowieckim, która spotyka się ze zrozumieniem i przychylnością władz Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ubiegłym roku, podobnym działaniom modernizacyjnym przy zaangażowaniu finansowym z budżetu Mazowsza, przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej i zaplecza w ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Jeszcze w tym miesiącu planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej, po czym zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Zakładane działania modernizacyjne sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu obejmują m.in. wykonanie remontu podłogi i dachu, czyszczenie ścian i sufitów, wymianę okien i grzejników. Przewidziane jest zainstalowanie nowego osprzętu sportowego: dwie tablice z koszami z plexi z uchylnymi obręczami na boisko główne, dwadzieścia dwie drabinki, zestaw do siatkówki z mechanizmem naciągowym oraz siatki i elektroniczna tablica. W projekcie uwzględniono wymianę oświetlenia poprzez montaż energooszczędnych lamp dedykowanych do obiektów sportowych. Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zadania będą posiadały stosowne atesty i spełnią obowiązujące normy jakości.

Wyremontowany obiekt sportowy będzie miejscem ogólnodostępnym, umożliwiającym masowe uprawianie sportu oraz rekreację i integrację społeczności. Poprawią się warunki szkoleniowo-treningowe, a także warunki bezpieczeństwa rozgrywania zawodów. Warto przypomnieć, że domeną Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu są m.in. klasy mundurowe – ogólnopolicyjna i ochrony granicy państwowej, w których – ze względu na specyfikę profilu – prowadzone są intensywne zajęcia fizyczne, a po godzinach także dodatkowe zajęcia ze sztuki walk czy zajęcia samoobrony. Adaptacja sali gimnastycznej do nowoczesnego standardu zwiększy atrakcyjność bazy sportowej zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców, gdzie zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym.

info: Powiat Szydłowiecki