W związku z tym w minionym tygodniu odbywały się spotkania informacyjne, na których zapraszano mieszkańców do aktywnego włączenia się w prace na strategią. W Szydłowcu takie spotkanie odbyło się w dniu 16 września br.

Uczestniczyli w nim m.in.: prezes Zarządu LGD Andrzej Bracha (wójt gminy Jastrząb), wiceprezes Arkadiusz Sokołowski, wiceprezes Agnieszka Idzik-Napiórkowska oraz przedstawiciele samorządu gminy Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i radni miejscy z Przewodniczącym Rady Markiem Arturem Koniarczykiem.

O założeniach programu LEADER w perspektywie finansowania 2014 – 2020 na obszarze działania Lokalnej Grupy „Razem na Piaskowcu” opowiedziała zgromadzonym Agnieszka Idzik-Napiórkowska: „LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiejskich. Program realizowany przez Lokalną Grupę Działania, polega na stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju (dokumentu będącego efektem współpracy ze społecznością wiejską), a następnie realizacji zapisów strategii poprzez różne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację społeczności oraz tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.” Następnie poproszono przybyłych o wypełnienie ankiety, stanowiącej jedno ze źródeł danych, na podstawie których zostanie opracowana strategia. Podczas spotkania był również czas na dyskusję na temat problemów z jakimi borykają się mieszkańcy obszaru działania LGD oraz potrzeb i działań, których realizacja może pozytywnie wpłynąć na rozwój naszego terenu.

Chętni do włączenia się w prace nad strategią mogą to zrobić wypełniając ankietę, która jest do pobrania ze strony www.razemnapiaskowcu.pl

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl