10 listopada odbył się odbiór prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Sadku.

Urząd Miejski informuje o realizacji zadania „Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec, w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa”.

Świetlica ma przysłużyć i pomóc w integracji mieszkańców sołectwa Sadek.

Zakres prac wykonany w związku z realizacją tego zadania to m.in.:

  • nowa instalacja elektryczna oraz hydrauliczna
  • kucie ścian
  • stolarka
  • tynkowanie
  • szpachlowanie
  • podwieszany sufit oraz malowanie

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, wykonawcy oraz sołtysa miejscowości Sadek Dominika Czarneckiego.

Koszt materiałów oraz prac remontowych świetlicy wyniósł 36.000 zł i został sfinansowany z budżetu gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadek.

Info. i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu