Trwają również prace przy budowie chodnika i parkingu przy ulicy Kamiennej, od skrzyżowania z ulicą Hubala. Jest to początek pozytywnych zmian infrastruktury na tym terenie, ponieważ w przyszłym roku planowane jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Kamiennej od skrzyżowania z ulicą Hubala.

Wykonywane są również prace przy budowie alejek na kwaterach wojskowych szydłowieckiego cmentarza parafialnego.(zdjęcie poniżej) Powstaną nowe chodniki pomiędzy mogiłami żołnierzy, łączna powierzchnia chodników to 110 m2. Koszt tej inwestycji wyniesie 10 000 złotych. Kwota ta została pozyskana ze środków Urzędu Wojewódzkiego z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzów wojennych. Jak informuje WGKiOŚ to pierwszy etap prac na kwaterach wojskowych w Szydłowcu.

 

Ważną wiadomością dla mieszkańców Szydłowca i okolic jest ciągłe wodociągowanie naszej Gminy. Tym razem sp.z.o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu realizuje obecnie zadanie inwestycyjne polegające na wymianie sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu na nową sieć z rur PCV o średnicy 110 mm w miejscowości Łazy. (zdjęcie poniżej)

Po wybudowaniu każdego nowego odcinka sieci wodociągowej odbiorcy podłączani są do nowo wybudowanej sieci poprzez własne przyłącza wodociągowe. W wyniku wymiany sieci wybudowano czternaście nowych przyłączy wodociągowych. Zamontowano na sieci nowe hydranty p.poż. Zlikwidowano również nieopomiarowane  punkty poboru wody pitnej. Zgodnie z założeniami projektu wykonawczego wymianie podlegało 1180 metrów sieci wodociągowej.

 

Na koniec zajrzyjmy jakie inwestycje poczynił ostatnio Powiat Szydłowiecki, a też jest ich sporo. Wszystkie prace skończone zostały we wrześniu br. i sfinansowane zostały tylko i wyłącznie ze środków Powiaty Szydłowieckiego.  Oto one:

– w miejscowości BUDKI II: budowa chodnika o dł. 180 m. – etap I – 85 518, 21 zł brutto.

– w miejscowości SKŁOBY budowa chodnika o dł. 340 m – 54 743, 51 zł brutto.

– w miejscowości SZYDŁOWIEC, ul.PODGÓRZE: I etap remontu chodnika o dł.230 m. przy drodze powiatowej Szydłowiec – Antoniów – 55 795, oo zł brutto.(zdjęcie poniżej)

– w miejscowości ZAWONIA: przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów – Sulistrowice na długości 400 m. – 115 546, 00 zł brutto

– w miejscowści HUTA: przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów na długości ok. 200 m – 52 874, 99 zł brutto.

– w miejscowości SADEK: przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP na dł. 350 m – 131 310, 37 zł brutto

 

info i zdjęcia: http://szydlowiec.pl/ oraz http://szydlowiecpowiat.pl/